Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước ghi nhận nỗ lực hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực nano

Đăng vào 06/06/2019

Trong giai đoạn  từ năm 2017 đến năm 2018, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng và Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao trong việc hỗ trợ hoàn thiện và ứng dụng thành công 03 công nghệ trong lĩnh vực nano.

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

Đây là kết quả thực hiện Dự án “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ nano trong lĩnh vực vật liệu, sinh học trong nông nghiệp và y dược đưa ra thị trường”, mã số TTKHCN.DA.14-2016 do Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm chủ trì và TS. Đặng Hoàng Hợp làm chủ nhiệm. Dự án thuộc “Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu vào chiều ngày 31/5/2019.

Trong quá trình triển khai Dự án, đơn vị chủ trì và Nhóm thực hiện Dự án đã phối hợp cùng chuyên gia cung cấp các gói tư vấn để hoàn thiện ứng dụng các công nghệ tại 03 doanh nghiệp. Dự án cũng tổ chức 02 hội thảo khoa học; 06 tọa đàm khoa học về quy trình công nghệ nano và liên kết mạng lưới các tổ chức có hoạt động hỗ trợ hoàn thiện và thương mại hóa công nghệ nano trong lĩnh vực vật liệu, sinh học trong nông nghiệp và y dược; hỗ trợ đăng ký 03 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn; đàm phán chuyển giao thành công 03 hợp đồng chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sở hữu công nghệ; tổ chức 03 lớp đào tạo tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại hóa và chuyền giao công nghệ cho 03 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ được chuyển giao.

Tại buổi nghiệm thu, các nhà khoa học và chuyên gia của Hội đồng ghi nhận các kết quả đạt được của Dự án. Đặc biệt nhất mạnh đến hoạt động xây dựng và thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây là công cụ có ý nghĩa không chỉ đối với các tổ chức quản lý và khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu mà còn có vai trò quan trọng đối với các tổ chức cung cấp tài chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trong thời gian tới đơn vị chủ trì sẽ đề xuất đưa bộ tiêu chí vào sử dụng chính thức trong đánh giá kết quả đầu vào của các Dự án khoa học và công nghệ.

Với các kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã thống nhất nghiệm thu và xếp loại Dự án ở mức đạt./.

                                                                                                     Nguồn: Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm