Hội thảo Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn vùng Tây Bắc - Tiềm năng, thách thức và giải pháp

Đăng vào 05/04/2019

        Ngày 6/9, tại thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với tỉnh Sơn La và Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn vùng Tây Bắc - Tiềm năng, thách thức và giải pháp.

        Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự Hội thảo có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh, thành phố trong cả nước; các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Đồng chí Trần Thị Hồng Lan- Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ- đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự Hội thảo.

        Theo báo cáo của các địa phương trong Vùng và kết quả đánh giá tại Hội thảo: trong những năm qua các HTX, Liên hiệp HTX và Tổ hợp tác vùng Tây Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng hoạt động, đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả. Đến nay, toàn vùng có 2.463 HTX (chiếm tỷ lệ 11,6% tổng số HTX toàn quốc), doanh thu bình quân (năm 2017) đạt 1.821 triệu đồng/HTX, lợi nhuận sau thuế đạt 170 triệu đồng/HTX. Hiệu quả hoạt động của các HTX đã và đang thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn vùng Tây Bắc nói riêng và trên phạm vi cả nước.

        Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về: Thực trạng và cơ chế, chính sách của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc; tiềm năng, thách thức, giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Tây Bắc; chia sẻ những kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc... Hội thảo đã đề ra quan điểm phát triển đến năm 2020 là: Kinh tế HTX lấy lợi ích thành viên, lợi ích tập thể làm chính, coi trọng lợi ích xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phát triển kinh tế HTX, HTX theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Các tỉnh trong vùng cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu từ nay đến năm 2020 mỗi tỉnh trong vùng thành lập mới từ 35-40 HTX/năm; từ 80-90 Tổ hợp tác/năm; mỗi năm xây dựng từ 20-30 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị để nhân rộng tại địa phương; tỷ lệ cán bô quản lý HTX tham gia đào tạo bồi dưỡng tăng trên 30%; số lượng thành viên HTX tăng từ 15% trở lên; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt từ 50% trở lên; tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế HTX, HTX, nâng tỷ trọng đóng góp vào GRDP hàng năm của tỉnh trên 5%.

        Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phùng Quốc Hiển biểu dương những kết quả của khu vực kinh tế hợp tác, HTX vùng Tây Bắc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng, gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia theo hướng đồng bộ và ổn định lâu dài; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX, nâng cao nhận thức và tư duy của cấp ủy, chính quyền và người dân về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng sản xuất sản phẩm an toàn, sản xuất hữu cơ, đảm bảo xanh, sạch; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các tỉnh vùng Tây Bắc.


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...