Trung tâm Satitech hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất

Đăng vào 05/01/2022

Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm – Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sau thời gian khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất tại doanh nghiệp ASG đã phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn cải tiến tham gia hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn cải tiến sản xuất cho doanh nghiệp này.

Đây là hoạt động nằm trong chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Doanh nghiệp được lựa chọn tham gia cải tiến hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, khuôn nhựa với các nội dung tập trung chủ yếu vào cải tiến tăng năng suất, tối ưu layout nhà xưởng…

Theo ông Ngọc, Giám đốc công ty cho biết: “Kế hoạch năm 2022, ASG sẽ xây dựng nhà máy mới nên việc cải tiến thao tác, nhà máy là vô cùng quan trọng và ưu tiên trong thời điểm hiện tại.”

Dưới đây là một số kết quả sau khoảng thời gian tư vấn của Satitech cùng các chuyên gia tại doanh nghiệp ASG:

Hiện trạng trước cải tiến: hoạt động 8 tiếng/ ngày với 4 nhân công lao động; Sau cải tiến hoạt động 8 tiếng/ngày với 2 nhân công lao động; Thời gian đổi mã trung bình giảm 40,1%.

Kết quả của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến giúp người lao động tại doanh nghiệp thay đổi và mở rộng hơn tư duy về cải tiến. Trước đây, nghĩ đến việc  cải tiến nâng cao năng suất sẽ nghĩ đến tự động máy móc  mà chưa suy nghĩ đến việc cần phải ưu tiên cải tiến loại bỏ lãng phí trong thao tác của con người.

Nguồn: Satitech


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...